Vika ei ole lapsissa

Nea Karenius jatkaa (K-U 7.5.) 18.4. aloittamaani pohdintaa Järvenpään Tuusulaa heikommasta kuntaveron kehityksestä viimeisen 10 vuoden aikana. Hän epäilee selityksen löytyvän lasten osuuden voimakkaasta laskusta Tuusulassa.

En osta tuota selitystä, vaikkakin Tuusulassa alle 15-vuotiaiden osuus on laskenut voimakkaammin kuin Järvenpäässä ja Keravalla. 20 vuodessa lasten osuus on laskenut Tuusulassa 4,5, Järvenpäässä 3,7 ja Keravalla 2,6 prosenttiyksikköä.

Parin vuoden takaisen Tilastokeskuksen tilaston mukaan Tuusulassa oli alle 15-vuotiaita 18,9 %, Järvenpäässä 17,3 % ja Keravalla 16,6 %.

Asukaskohtainen kuntaveron kertymä on paras Tuusulassa, toiseksi paras Järvenpäässä ja heikoin Keravalla. Jos Nea Kareniuksen oletus lasten osuudesta asukaskohtaisen kuntaveron selittäjänä pitäisi paikkansa, pitäisi asukaskohtaisen kuntaveron olla paras Keravalla ja heikoin Tuusulassa!

Kuntavero on kunnan päätulo, joten sen kehitystä kannattaa tutkia kuten Nea Kareniuskin toteaa. Viime vuoden luvuilla Järvenpää hävisi huonommalla asukaskohtaisella kuntaverokertymällään Tuusulalle noin 16 Me – vastaavan summan kuin Järvenpää kuittasi valtion koronatukea. On vielä huomattava, että Tuusulassa veroprosentti oli viime vuonna 0,25 prosenttiyksikköä alempi.

Kannatan perhemyönteistä politiikkaa ja perheasuntojen rakentamista Järvenpäähän. Verotulojamme heikon kehittymisen syy on muualla kuin lapsissa.