Tiivistäminen nakertaa verokertymää

Olemme Nea Kareniuksen kanssa olleet tällä palstalla eri mieltä lasten määrän vaikutuksesta Järvenpään Tuusulaa huonompaan asukaskohtaiseen kuntaveron kehittymiseen.

Karenius otaksuu (K-U 7.5.) Tuusulan lasten osuuden vähentymisen osaselitykseksi Tuusulan parempaan verotulon kehittymiseen. Myönnän sen vaikuttaneen hitusen Tuusulan eduksi.

Kuten kirjoituksessani (K-U 8.5.) Kareniukselle vastasin, totesin Tuusulan lasten osuuden vähentyneen 20 vuodessa vain 0,8 prosenttiyksikköä enemmän kuin Järvenpään. Se on mitätön ero aikajakso huomioon ottaen.

Järvenpään verotuksellinen jälkeen jääminen Tuusulasta alkoi vuonna 2013. Vuonna 2012 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan asukaskohtainen kuntavero oli täsmälleen sama 3582 euroa. Viime vuonna Tuusulan luku oli jo 4477 euroa ja Järvenpään 4115 euroa. Järvenpää on väestönkasvun huumassa kahdeksassa vuodessa jäänyt kuntaverossa Tuusulasta 362 euroa/asukas ja jää vuosi vuodelta lisää.

Missä sitten mättää?

Järvenpäässä on päätetty tiivistää radanvarren asutusta. Tiivistäminen kohdistuu pääosin postinumeroalueisiin 04400 ja 04410. Jampassa on tiivistä jo ennestään.

Tilastokeskuksen postinumerokohtaisessa tulonjakotilastossa asukkaiden mediaanitulo on Jampassa (04440) alin ja seuraavaksi mediaanituloiltaan heikoimmat postinumeroalueet ovat em. tiivistettävät alueet 04400 ja 04410. Muilla Järvenpään postinumeroalueilla pärjäämme Tuusulalle Lahelaa ja Rusutjärveä lukuun ottamatta.

Järvenpää lienee tiivistämispolitiikallaan vetänyt pienempituloista väkeä. Asuntotuotannon rakenteesta päätellen Tuusula on ulkoistanut vuokra-asuntojen rakentamisen Järvenpäälle ja Keravalle, sillä kaudella 2011-19 Tuusulaan on rakennettu 625, Keravalle 1702 ja Järvenpäähän peräti 2063 vuokra-asuntoa.

Siinä taitaa olla se paljon kehuttu Järvenpään vetovoima.

Vai vetääkö veronmaksajaa kunta, jossa kunta- ja kiinteistövero on naapureita korkeampi, sähkönsiirto tolkuttoman kallista ja jonka yllä leijuu erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely?

Toimintakulujen hallinnan ohella väestönkasvu pitää saada hallintaan.

Esko Lappalainen

järjestöneuvos

kunnallisvaaliehdokas (kesk.)

Järvenpää